Chceme vidieť Ježiša.

EVANJELIUM PODĽA JÁNA 12,21

O NAŠOM ZBORE

Pán Boh viedol evanjelické spoločenstvo v Leviciach počas rôznych období.

V určitých historických okamihoch muselo bojovať o svoju existenciu. V iných historických etapách prežívalo časy radostné a požehnané.

Dňa 21. apríla 2022 uplynulo presne 20 rokov, odkedy stojí v Leviciach tzv. „veľký evanjelický kostol.“ Pre nás je to významné obdobie, ale z pohľadu 500 ročnej
histórie evanjelikov žijúcich na území mesta Levice je to pomerne krátka doba.

V súčasnosti prebiehajú v našom cirkevnom zbore Služby Božie v Leviciach, Horši, Tlmačoch, v sociálnych zariadeniach. Vykonávame krsty, svadby, pohreby. Prebieha konfirmačná príprava, výučba náboženstva. Návštevujeme chorých, prisluhuje sa Večera Pánova každú 1. nedeľu v mesiaci v chráme Božom a podľa požiadavky v nemocnici a domácnostiach.

Aktuálne prebieha v našom cirkevnom zbore

finančná zbierka
na zateplenie kostola

Služby Božie

Služby Božie sa  v našom levickom chráme Božom konajú v nedeľu o 10.00 hod. 
Vo fílii Horša sú Služby Božie každú 2. a poslednú nedeľu v mesiaci. V Tlmačoch sú každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci.

Krst, svadba, pohreb

Narodilo sa vám dieťatko a chcete vybaviť krst alebo plánujete svadbu? Ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky s vašim milovaným?
Prečítajte si jednoduché kroky ako vybaviť tieto udalosti.

Aktivity pre deti

“Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.” Aj v našom zbore môžete dietky privádzať na detskú besiedku, hodiny náboženstva, konfirmačnú prípravu či mládež. 

NA FACEBOOKU NÁJDETE NAŠE


kázne

Pozývame vás na

skupinky a podujatia v zbore


Utorok o 10.00 hod.


Spoločenstvo sestier vo viere

Skupinka Sestry vo viere je malou skupinkou, ktorú tvoria sestry v dôchodkovom veku.  

Aj keď sme každá iná a máme svoje starosti a radosti, ale nemáme problém sa s nimi podeliť a potom sa za ne pomodliť, navzájom sa povzbudiť.


Utorok o 18.30 hod.


Strenutia mužov

2. a 4. týždeň v mesiaci

Ekumenická skupinka mužov, ktorí sa spoločne zamýšľajú nad Božím slovom a spoločne sa modlia za svoje rodiny.


Štvrtok o 17.00 hod.


Modlitebná skupinka mladých žien

Raz mesačne

Spoločenstvo  žien, ktoré túžia po Božom slove viac a viac, ako aj po vzájomnej blízkosti a zdieľaní sa so svojimi radosťami i starosťami.


Stredu o 18.00 hod.


Biblická hodina

Biblické hodiny pre dospelých prebiehajú online formou, prihlásiť sa môžete u brata farára.


Piatok o 16.00 hod.


Dorast

Dorast sú stretnutia mladých ľudí – konfirmandov.
Stretnutia dorastu sú plné zábavy, hier, spevu, no nechýbajú ani zamyslenia a modlitby.


Piatok o 16.30 hod.


Mládež

Mládež, je skupina mladých ľudí, ktorí chcú bližšie a osobnejšie spoznávať Božiu lásku vo svojich životoch.
Počas roka organizujú rôzne akcie ako opekačky, prespávačky…

Informácie k


novej evidencii členov

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levice


ODPORÚČAME:


PODCAST ECAV s vami

Počúvajte Slovo Božie

NÁJDETE NA SPOTIFY