Chceme vidieť Ježiša.

EVANJELIUM PODĽA JÁNA 12,21

O NAŠOM ZBORE

Pán Boh viedol evanjelické spoločenstvo v Leviciach počas rôznych období.

V určitých historických okamihoch muselo bojovať o svoju existenciu. V iných historických etapách prežívalo časy radostné a požehnané.

Dňa 21. apríla 2022 uplynulo presne 20 rokov, odkedy stojí v Leviciach tzv. „veľký evanjelický kostol.“ Pre nás je to významné obdobie, ale z pohľadu 500 ročnej
histórie evanjelikov žijúcich na území mesta Levice je to pomerne krátka doba.

V súčasnosti prebiehajú v našom cirkevnom zbore Služby Božie v Leviciach, Horši, Tlmačoch, v sociálnych zariadeniach. Vykonávame krsty, svadby, pohreby. Prebieha konfirmačná príprava, výučba náboženstva. Návštevujeme chorých, prisluhuje sa Večera Pánova každú 1. nedeľu v mesiaci v chráme Božom a podľa požiadavky v nemocnici a domácnostiach.

Služby Božie

Služby Božie sa  v našom levickom chráme Božom konajú v nedeľu o 10.00 hod. 
Vo fílii Horša sú Služby Božie každú 2. a poslednú nedeľu v mesiaci. V Tlmačoch sú každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci.

Krst, svadba, pohreb

Narodilo sa vám dieťatko a chcete vybaviť krst alebo plánujete svadbu? Ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky s vašim milovaným?
Prečítajte si jednoduché kroky ako vybaviť tieto udalosti.

Aktivity pre deti

„Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.“ Aj v našom zbore môžete dietky privádzať na detskú besiedku, hodiny náboženstva, konfirmačnú prípravu či mládež. 

Pozývame vás na

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV

Srdečne Vás pozývame na Dištriktuálny deň  ZD ECAV, ktorý sa uskutoční dňa  22. apríla 2023 o 10.00 hod. v Športovej hale v Leviciach.

Téma podujatia: Na čom záleží?!

Program začne spoločnými službami Božími, ktoré budú vysielané v priamom prenose v RTVS 2 , preto je potrebné, aby ste zaujali svoje miesta najneskôr do 9.45 hod.
Káže biskup ZD – Ján Hroboň, v programe nás pozdravia aj biskup VD Peter Mihoč, generálny biskup Ivan Eľko a zástupkyňa z EKM v Nemecku – Judith Königsdörfer .

Paralelne počas sl. Božích bude samostatný program pre deti v Športovej hale. Budete si môcť pozrieť aj výstavy: SEŽ – vyšívaná história ECAV a výstava o prvej farárke ECAV Darine Bancíkovej.

Popoludní sa bude konať program zložený z koncertu hudobného telesa Continental Singers a moderovaného slova o súčasnom živote našich seniorátov ZD s moderátorom Štefanom Chrappom.

Pre účastníkov Dištriktuálneho dňa zabezpečíme občerstvenie a obed. Prosíme Vás, aby ste svoju účasť nahlásili u svojho brata farára alebo sestry farárky do 31. 3. 2023. (Prihlasovanie prebieha kvôli obedom, ale vítaní budú samozrejme aj neprihlásení hostia bez nároku na stravu.)

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

NA FACEBOOKU NÁJDETE NAŠE


kázne

Pozývame vás na

skupinky a podujatia v zbore


Utorok o 10.00 hod.


Spoločenstvo sestier vo viere

Skupinka Sestry vo viere je malou skupinkou, ktorú tvoria sestry v dôchodkovom veku.  

Aj keď sme každá iná a máme svoje starosti a radosti, ale nemáme problém sa s nimi podeliť a potom sa za ne pomodliť, navzájom sa povzbudiť.


Utorok o 18.30 hod.


Strenutia mužov

2. a 4. týždeň v mesiaci

Ekumenická skupinka mužov, ktorí sa spoločne zamýšľajú nad Božím slovom a spoločne sa modlia za svoje rodiny.


Streda o 17.00 hod.


Modlitebná skupinka mladých žien

Každý druhý týždeň.

Spoločenstvo  žien, ktoré túžia po Božom slove viac a viac, ako aj po vzájomnej blízkosti a zdieľaní sa so svojimi radosťami i starosťami.


Stredu o 18.00 hod.


Biblická hodina

Biblické hodiny pre dospelých prebiehajú online formou, prihlásiť sa môžete u brata farára.


Piatok o 16.00 hod.


Dorast

Dorast sú stretnutia mladých ľudí – konfirmandov.
Stretnutia dorastu sú plné zábavy, hier, spevu, no nechýbajú ani zamyslenia a modlitby.


Piatok o 16.30 hod.


Mládež

Mládež, je skupina mladých ľudí, ktorí chcú bližšie a osobnejšie spoznávať Božiu lásku vo svojich životoch.
Počas roka organizujú rôzne akcie ako opekačky, prespávačky…

Informácie k


novej evidencii členov

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levice

cashbox, money, currency-1642989.jpg

Aktuálne prebieha v našom cirkevnom zbore

finančná zbierka na nové vykurovanie


ODPORÚČAME:


PODCAST ECAV s vami

Počúvajte Slovo Božie

NÁJDETE NA SPOTIFY