Služby Božie

Marec 2024


Téma: Premoženie zlých mocností
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (komunitné centrum)
10.00 Služby Božie v Leviciach s Večerou Pánovou
14.00 Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

Téma: Chlieb života
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Služby Božie v Leviciach

Téma: Pravý Veľkňaz a Prostredník
08.30 Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku s Večerou Pánovou
(komunitné centrum)
10.00 Pašiové služby Božie v Leviciach

Téma: Nová zmluva
17.00 Služby Božie v Leviciach s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

Téma: Ukrižovanie
08.30 Služby Božie v Horši s prislúžením sviatosti Večere Pánovej
10.00 Pašiové služby Božie v Leviciach.
Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej

Téma: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
08.30 Služby Božie v Horši
10.00 Slávnostné služby Božie v Leviciach.
Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Téma: Vskutku vstal Pán
10.00 Služby Božie v Leviciach