Služby Božie

Jún 2023


02. 07.  Konštantín a  Metod – 1160 rokov od ich príchodu

Téma: Pravda oslobodzuje

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach s Večerou Pánovou

14.00     Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

09. 07.      5. nedeľa po Svätej  Trojici

Téma: Nasledovanie a učeníctvo

08.30     Služby Božie v Horši

10.00     Služby Božie v Leviciach

16. 07.     6. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:  Život v Kristovi

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach

23. 07. 7. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Božie požehnanie zachraňuje

10.00     Služby Božie v Leviciach

30. 07. 8. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Výstraha pred zvodmi

08.30     Služby Božie v Horši

10.00     Služby Božie v Leviciach

06. 08.  9. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Prezieravá múdrosť

10.00     Služby Božie v Leviciach

13. 08.   10. nedeľa po Svätej  Trojici

Téma: Neprijatá Božia milosť

10.00     Služby Božie v Leviciach

20. 08. 11. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:  Pýcha a pokánie

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach

27. 08. 12. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Boží dar reči

08.30     Služby Božie v Horši

10.00     Služby Božie v Leviciach