Služby Božie

Jún 2023


04.06.   Svätá Trojica

Téma: Otec, Syn a Duch Svätý

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach s Večerou Pánovou

14.00     Služby Božie v domove dôchodcov Fénix

11.06     1. nedeľa po Svätej  Trojici

Požehnanie detí a zborový deň

10.00     Služby Božie v Leviciach

18.06     2. nedeľa po Svätej Trojici

Téma:  Vážne pozvanie

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach

25.06     3. nedeľa po Svätej Trojici

Téma: Nájdenie strateného

08.30     Služby Božie v Horši

10.00     Služby Božie v Leviciach s Večerou Pánovou