Služby Božie

December 2022


04.12.    2. nedeľa adventná

Téma:  Kráľovstvo Božie prichádza

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

14.00     Služby Božie v domove dôchodcov Fénix


11.12.    3. nedeľa adventná

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi

08.30     Služby Božie v Horši

10.00 Služby Božie v Leviciach.


18.12.    4. nedeľa adventná       

Téma:  Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času) s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

10.00     Služby Božie v Leviciach


24.12. Štedrý večer

Téma:  Plnosť času

15.00     Služby Božie v Horši

17.00   Služby Božie v Leviciach.


25.12.    1. slávnosť vianočná

Téma: Zjavila sa milosť Božia

10.00 Slávnostné služby Božie. Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej


26.12.    2. slávnosť vianočná

Téma: Otvorené nebesá

8.30       Služby Božie v Horši s prislúžením Večere Pánovej

10.00     Služby Božie v Leviciach


31.12.    Závierka občianskeho roka

Téma: Bdelosť a vernosť

15.00     Služby Božie v Horši

17.00     Služby Božie v Leviciach