AKÁ JE NAŠA

Práca s deťmi a mládežou

Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“


Náš cirkevný zbor pripravuje rôzne aktivity pre deti a mládež. Pozývame vás medzi nás.

Počas Služieb Božích je pre najmenšie detičky s rodičmi k dispozícii

“špuntovňa”

Deti sa zahrajú a rodičia môžu počúvať kázeň a sledovať priebeh Služieb Božích.

VZDELÁVANIE


Besiedka

Deti sa stretávajú vždy v nedeľu doobeda počas Služieb Božích. Zaujímavým a pre deti pútavým spôsobom preberajú biblické príbehy. Často si z besiedky domov odnesú aj nimi vyrobenú drobnosť. Deti vystupujú počas niektorých príležitostí so svojím programom aj na službách Božích. Besiedka je určená pre deti vo veku 6-12 rokov.

Besiedka je každú nedeľu o 10.00 – počas Služieb Božích

What we do

VZDELÁVANIE


Výučba náboženstva

Výučba náboženstva prebieha na základných školách v Leviciach a na základnej škole v Tlmačoch. V Leviciach aj na Gymnáziu Andreja Vrábla. Prihláste svoje dieťa na vyučovanie náboženstva aj vy.

Prihlasovanie na výučbu náboženstva zabezpečujú školy.

VZDELÁVANIE


Konfirmačná príprava

Konfirmačná príprava je určená pre členov zboru vo veku nad 12 rokov. Konfirmačná príprava je dvojročná, prebieha pod vedením zborového farára. Výučba prebieha v piatok poobede. Prihlášku na konfirmačnú prípravu je potrebné podať vždy na začiatku školského roka.

Konfirmačná príprava prebieha v piatok a to o 14:30 1. ročník a o 15:30 2. ročník

SKUPINKA


Dorast

Dorast sú stretnutia mladých ľudí – konfirmandov.
Stretnutia dorastu sú plné zábavy, hier, spevu, no nechýbajú ani zamyslenia a modlitby.

Dorast sa stretáva v piatok o 16:00.

SKUPINKA


Mládež

Mládež, je skupina mladých ľudí, ktorí chcú bližšie a osobnejšie spoznávať Božiu lásku vo svojich životoch.
Počas roka organizujú rôzne akcie ako opekačky, prespávačky…

Pravidelne sa stretávajú každý piatok o 16.30

PODUJATIE ​


Karneval

Vo februári sa už tradične v priestoroch cirkevného zboru koná biblický karneval pre deti. Pozvané sú všetky deti zo zboru, ich kamaráti, či deti z mesta. Vyučujúce besiedky pripravia tému biblického karnevalu a po zamyslení a výučbe veršíka nasleduje veľa hier, súťaží a tanca.

PODUJATIE


Letné tábory dorastu a mládeže

Cirkevný zbor organizuje letné tábory pre dorast. Informácie k táboru sú k dispozícii zväčša okolo apríla u brata farára.

PODUJATIE​


Letné tábory pre deti

Cirkevný zbor organizuje denné letné tábory pre deti. Spravidla sú organizované druhý júlový týždeň. Každý rok má inú hlavnú tému, ktorá sa nesie celým táborom. Nechýbajú zamyslenia, biblické príbehy, výučba veršíkov, hry, film a veľa zábavy.