Krsty, svadby, pohreby

Krst svätý

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým.

Potrebné dokumenty:

  • rodný list dieťaťa
  • občianske preukazy rodičov a krstných rodičov

Podrobné informácie o sviatosti krstu svätého, krstných rodičoch a postupoch nájdete na samostatnej stránke. 

Cirkevný sobáš

O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša). Prísť je potrebné ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade. So sobášiacim farárom si dohodnú termín sobáša. Podrobnosti o obrade a potrebných náležitostiach snúbencov bude informovať na prvom stretnutí.

Stretnutie s bratom farárom je potrebné dohodnúť najlepšie niekoľko dní vopred. Kontakt nižšie.

Podrobné informácie o cirkevných sobášoch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete na samostatnej stránke. 

Cirkevný pohreb

Úprava na konanie evanjelických pohrebov vychádza zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu: subjektom je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho.

Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou (agentúrou).

Potrebné dokumenty:

  • list o prehliadke mŕtveho
  • žiadosť o evanjelický cirkevný pohreb

Podrobné informácie o cirkevných pohreboch Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete na samostatnej stránke.

Kontakt na zborového farára:

Cirkevný zbor ECAV Levice
Čsl. armády 18/A
934 01 Levice

Zborový farár ThDr. Martin Riecky
Mobil: 0918 828 115
email: levice@ecav.sk