PÁR SLOV

o nás

Z HISTÓRIE

Náš príbeh začína v 16. storočí.


Náš cirkevný zbor vznikol v 16. storočí. Levice mali dobrú polohu. Ležali blízko banských miest Pukanec, Banská Štiavnica a Nová Baňa. Tam žilo nemecké obyvateľstvo, ktoré malo priamy kontakt s nemeckými reformátormi. Levický hradný pán Štefan Dobó sa tiež hlásil k myšlienkam reformácie. Za to sa dostal aj do väzenia, kde aj zomrel. Koncom 16. storočia už existovali v Leviciach samostatné cirkevné zbory – luteránsky a kalvínsky (reformovaný). Spoločne 60. rokov užívali kostol Sv. Ladislava.

V roku 1613 sa stal superintendentom (biskupom) tzv. Matúšovskej superintendencie Mikuláš Gőnczi, farár v Leviciach.  V tom istom roku vydal v Keresztúre spis „O večeri Pánovej, podľa pravej konfesie augsburskej “. V roku 1624 im arcibiskup Peter Pázmany s pomocou vlády kostol odobral. V meste začala protireformačná misia jezuitov. V roku 1645 po skončení povstania protestantskej šľachty podľa mierovej dohody z Linz si mohli protestanti v meste postaviť chrám a získali slobodu vyznania. No počet protestantov v Leviciach sa veľmi zmenšil a toto právo si už neuplatnili. Cirkevný zbor na vyše 200 rokov zanikol.

Zoznam bratov farárov pôsobiacich v CZ Levice:

 1. Mikuláš Gőnczi , do roku 1613, superintendent (biskup)
 2. Mikuláš Markius, senior, 1613 – 1622
 3. Michal Iványi, 1623 – ?
 4. Jozef Kossányi, 1845 – 1856
 5. Eduard Grisza, 1857 – 1858
 6. Samuel Kolbenheyer, 1859 – 1861
 7. Ľudovít Schulz, 1862
 8. Michal Massányi, senior, 1862 – 1878
 9. Armín Scheifer, 1878 – 1891
 10. Anderej Bándy, senior, 1892 – 1942
 11. Ľudovít Komjáthy, 1942 – 1945
 12. Júlis Lanštiak, 1945 – 1971
 13. Ján Dobák, senior, 1971 – 2002
 14. Róbert Mišových, 2003 – 2013
 15. Martin Riecky, od 2014

V meste však aj vtedy žili luteráni. Tvorili diasporu okolitých cirkevných zborov – najskôr Plavých Vozokan, neskôr Čankova. V roku 1843 zosilneli a kúpili si od pravoslávnych Bulharov rozostavaný kostol. Dokončili ho, posvätili a začali používať. O dva roky, teda v roku 1845, bol samostatný luteránsky cirkevný zbor v meste po vyše 200 rokoch obnovený. Postaral sa o to najmä vážený lekárnik Ján Boleman. Ten sa aj stal prvým dozorcom obnoveného cirkevného zboru. Od reformácie sa tu vystriedalo 14 farárov. V súčastnosti je 15-tym zborovým farárom Martin Riecky.

Veľa členov pribudlo v rokoch 1947-48. Vtedy sa do Levíc prisťahovali Slováci, luteráni z Maďarska. Bola to vládami Československa a Maďarska organizovaná výmena obyvateľstva. V rokoch 1948-89 komunistická vláda utláčala cirkvi. Cirkevný zbor sa nemohol slobodne rozvíjať. V roku 1986 štát vzal cirkevnému zboru budovu fary, aby farár nemal kde bývať. Po roku 1989, po páde komunizmu, sa cirkevný zbor mohol opäť začať rozvíjať. Získal späť budovu fary aj poľnohospodársku pôdu, postavil si nový kostol, zborový dom a faru a začal misijnú prácu.

Súčasnosť


Činnosť cirkevného zboru vedie predsedníctvo v zložení: Martin Riecky –
zborový farár a Martin Drdoš – zborový dozorca. Zástupkyňou zborového dozorcu je Zdenka Výbochová. Hospodársku činnosť má na starosti brat kurátor Martin Grobař.
Predsedníctvu cirkevného zboru pomáha s činnosťou zborové presbyterstvo.

Počas roku sa cirkevný zbor snaží konať mnohé aktivity a stretnutia zamerané na deti, mládež, dospelých aj najstarších členov zboru. Medzi najpopulárnejšie patrí zborový deň na konci júna, keď sa odovzdávajú v kostole vysvedčenia z náboženstva. Po službách Božích sa zhromaždia prítomní evanjelici v cirkevnom areáli pri vzájomných rozhovoroch, športových hrách či spoločnom guláši.

Úzko spolupracujeme aj s Kresťanskou policajnou asociáciou v našom meste a participujeme na ich misijných programoch.

Snažíme sa venovať aj deťom od tých najmenších, ktoré rodičia prinesú ku krstu svätému. Niektorí rodičia s malými deťmi sa zúčastňujú aj služieb Božích, kde môžu byť spolu s nimi v detskom kútiku, ktorý je zriadený v priestoroch kostola. Deti, ktoré začínajú chodiť do školy, navštevujú aj spoločenstvo detskej besiedky počas služieb Božích.

Na všetkých základných školách v Leviciach sa vyučuje náboženská výchova.

V cirkevnom zbore sa stretáva aj rodinné spoločenstvo.

Na svojich stretnutiach sa schádzajú aj sestry vo viere. Sú to sestry na dôchodku, ktoré si spolu čítajú biblické zamyslenia a modlievajú sa.

Mladšie sestry sa stretávajú na stretnutiach, kde si všímajú ženské biblické postavy, aplikujú ich životné príklady do našich životov a potom sa spolu modlia.

Aj muži majú svoju skupinku. Na týchto stretnutiach preberajú mužské biblické postavy a spolu sa modlievajúú za aktuálne potreby.

Cirkevný zbor vydáva svoj zborový časopis Siloe.

Okrem duchovnej práce v cirkevnom zbore sa cirekvný zbor stará aj o svoje

budovy, na ktorých sa postupne podpísal zub času.

Organizácia cirkevného zboru

Cirkevný zbor má sídlo v Leviciach a tvorí ho filiálka Horša a misijné centum Tlmače. Diaspóry: Čajkov, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Krškany, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce.

Kňazská správa 2023- pdf

Background Image

Vyznanie viery

 • Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
 • Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho.
 • Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádza základ zvesti evanjelia, prameň viery a záväzné pravidlo života.
 • Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto zboru.
 • Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania. ECAV Levice Štatút cirkevného zboru
 • Tento zbor prijíma vierovyznávačské spisy v Knihe svornosti za autentické vysvetlenie Písma svätého.


Ak máte záujem zúčastniť sa našich Bohoslužieb, stretnutí, podujatí, srdečne vás pozývame.

ODPORÚČAME:

Aktuálne prebieha v našom cirkevnom zbore

finančná zbierka
na zateplenie kostola