Misijné centrum Tlmače

Stretávanie sa veriacich ECAV v Tlmačoch sa začalo koncom deväťdesiatych rokov za pôsobenia brata farára Dobáka, pôsobiaceho v cirkevnom zbore v Leviciach.
Stretávať sme sa začali v Dome smútku na Lipníku v počte asi 15 ľudí i keď pri štatistickom sčítaní obyvateľov mesta Tlmače sa zistilo, že k ECAV sa hlási do 200 ľudí.
Nakoľko priestory na stretávanie sa pre ľudí boli nevyhovujúce (vzdialenosť, chlad) sestra poddozorkyňa Lačná spolu s bratom farárom Mišových sa podujali na vybavenie zmeny miesta.
Tento úmysel sa im podaril za pôsobenia bývalého primátora Ing. Júliusa Bizoňa, ktorý nám ponúkol priestory v „Centre voľného času“ na Lipníku a tie po všetkých stránkach nášmu cirkevnému spoločenstvu vyhovovali, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte veriacich pri Bohoslužbách, ktoré sa konajú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci v čase
o 8:30 h. V období pôstu a adventu je prisluhovaná Večera Pánova.
Za pôsobenia brata farára Mišových sa začalo s výučbou náboženstva na základnej škole, ktorá bola po určitom čase ukončená.
Za pôsobenia brata farára Rieckeho došlo k opätovnej výučbe v školskom roku 2015/ 2016.
Príchodom brata farára Rieckeho opätovne dochádza k duševnému obohateniu veriacich.
Privítali by sme medzi sebou mladších členov nášho cirkevného spoločenstva. Tým, že sa takto stretávame, upevňujú sa medzi členmi dobré medziľudské vzťahy.

Služby Božie sa konajú každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 8:30 v Komunitnom centre Tlmače