Spoločenstvo sestier vo viere

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. M 18,20
Skupinka Sestry vo viere je malou skupinkou, ktorú tvoria sestry v dôchodkovom veku.  Schádzame sa pravidelne v utorok o 10.00 h. Za tie roky sa z nás vytvorila taká malá rodina. Aj keď sme každá iná a máme svoje starosti a radosti, ale nemáme problém sa s nimi podeliť a potom sa za ne pomodliť, navzájom sa povzbudiť. . Na našich stretnutiach si čítame zamyslenia na každý deň – Tesnou bránou, následne prečítaný text rozoberáme a spoločne sa nad ním zamýšľame. 
Chcela by som  pozvať aj ďalšie sestry, ktoré túžia po spoločenstve a spoločných modlitbách.

Eva Drdošová , vedúca skupinky