Modlitebná skupinka mladých žien

Naša modlitebná skupinka týmto rokom (2022) vstúpila do druhého roku svojej existencie. Táto skupinka počtom 5-6 sestier sa budovala minulý rok od základov a postupne sa pretvára na spoločenstvo žien, ktoré túžia po Božom slove viac a viac, ako aj po vzájomnej blízkosti a zdieľaní sa so svojimi radosťami i starosťami. Duchovné povzbudenie nachádzame v príbehoch o biblických ženách v knihe Zvestovateľky od Rút Krajčiovej. Práve cez tieto príbehy sa snažíme viac poznať a pochopiť, ako sa Boh v dejinách starej zmluvy dokazoval i v životoch úprimne veriacich žien. Každý príbeh z dávnych čias sa snažíme sprítomniť a cez diskusiu pochopiť, čo chce Pán Boh práve cez toto posolstvo povedať nám, súčasným ženám. Po diskusii nasledujú spoločné modlitby, v ktorých sa modlíme za našich manželov, naše rodiny a deti, no s bázňou v srdci ďakujeme i za radosti a požehnania, ktoré od nášho Pána dennodenne prijímame. Práve vďaka tomuto spoločenstvu si každá z nás veľmi dobre uvedomuje, že tento dar stretávania sa a vzájomného zdieľania sa je darom milosti a veľkého požehnania od Pána Boha.

Skupinka, ktorú vedie Katarína Riecka, sa stretáva každý druhý týždeň.