Vianočné sviatky

Služby Božie

24.12.    4. nedeľa adventná       

Téma:  Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

10.00     Služby Božie v Leviciach


24.12. Štedrý večer

Téma:  Plnosť času

15.00     Služby Božie v Horši

17.00   Služby Božie v Leviciach.


25.12.    1. slávnosť vianočná

Téma: Zjavila sa milosť Božia

10.00 Slávnostné služby Božie. Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej


26.12.    2. slávnosť vianočná

Téma: Otvorené nebesá

8.30       Služby Božie v Horši s prislúžením Večere Pánovej

10.00     Služby Božie v Leviciach


31.12.    Závierka občianskeho roka

Téma: Bdelosť a vernosť

15.00     Služby Božie v Horši

17.00     Služby Božie v Leviciach


1. 1. 2024 Nový rok

Téma: V Ježišovom mene
10.00 Služby Božie v Leviciach


06. 01. 2024 Zjavenie Krista Pána od východu
Téma: Sláva Pánova
10.00 Služby Božie v Leviciach

black, button, communication-21166.jpg

Prenosy Služieb Božích


V TELEVÍZII A ROZHLASE

24. december 2022
Štedrý večer
16.00 Rádio Regina, Nesvady
kazateľ: Ivan Eľko
17.00 TA3, Modra
kazateľka: Eva Oslíková

25. december 2022
Prvý sviatok vianočný
10.00 DVOJKA, Bratislava Petržalka
kazateľ: Dávid Bázlik

PODCAST ECAV s vami

Počúvajte Slovo Božie

NÁJDETE NA SPOTIFY