Advent a Vianočné sviatky

prayer, bible, christian-1308663.jpg
Streda o 18.00 hod
biblická hodina

Viac informácií a prihlásenie sa u brata farára levice@ecav.sk alebo 0918 828 115 .

Piatok o 18.00 hod
adventná večiereň

v zborovej jedálni.

black, button, communication-21166.jpg

Prenosy Služieb Božích


V TELEVÍZII A ROZHLASE

27. november 2022
Prvá adventná nedeľa
9.05 Rádio Slovensko, Trnava

18. december 2022
Štvrtá adventná nedeľa
9.05 Rádio Slovensko, Bardejov

24. december 2022
Štedrý večer
16.00 Rádio Regina, Banská Bystrica
17.00 TA3, Bratislava- Legionárska

25. december 2022
Prvý sviatok vianočný
10.00 DVOJKA, Boliarov

Služby Božie


04.12.    2. nedeľa adventná

Téma:  Kráľovstvo Božie prichádza

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času)

10.00     Služby Božie v Leviciach s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

14.00     Služby Božie v domove dôchodcov Fénix


11.12.    3. nedeľa adventná

Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi

08.30     Služby Božie v Horši

10.00 Služby Božie v Leviciach.


18.12.    4. nedeľa adventná       

Téma:  Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

08.30     Služby Božie v Tlmačoch – Lipníku (centrum voľného času) s prislúžením sviatosti Večere Pánovej

10.00     Služby Božie v Leviciach


24.12. Štedrý večer

Téma:  Plnosť času

15.00     Služby Božie v Horši

17.00   Služby Božie v Leviciach.


25.12.    1. slávnosť vianočná

Téma: Zjavila sa milosť Božia

10.00 Slávnostné služby Božie. Po ich skončení bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej


26.12.    2. slávnosť vianočná

Téma: Otvorené nebesá

8.30       Služby Božie v Horši s prislúžením Večere Pánovej

10.00     Služby Božie v Leviciach


31.12.    Závierka občianskeho roka

Téma: Bdelosť a vernosť

15.00     Služby Božie v Horši

17.00     Služby Božie v Leviciach

PODCAST ECAV s vami

Počúvajte Slovo Božie

NÁJDETE NA SPOTIFY